Bezpieczny dom to projekt realizowany przez Fundacje Strefa Pociech w formie kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt realizowany jest we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i został dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.     W ramach projektu odbędą się warsztaty na temat konfliktów i ich rozwiązywania, radzenia sobie…
  NIEBIESKI TYDZIEŃ      Centrum Pomocy Socjalnej wraz z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim po raz kolejny zorganizowało akcję „ Niebieski Tydzień”. Kampania ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że osoby, które padły ofiarą przestępstwa, w tym przemocy domowej nie mogą pozostać bez pomocy aby mogły dalej normalnie funkcjonować. To…
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie socjalnym „Sześćdziesiąt plus” - Program Pomocy dla Osób Starszych powyżej 60 roku życia.     Niniejszy program jako przykład działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej oraz funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w mieście realizowany będzie jako projekt socjalny i skierowany jest do…
W dniach od 24 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2017r. Centrum Pomocy Socjalnej oraz Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim organizują KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ pod nazwą „NIEBIESKI TYDZIEŃ”. Celem akcji jest pomoc osobom, które zostały skrzywdzone w wyniku doświadczania przemocy domowej i nie mają wiedzy o możliwej do uzyskania pomocy. Zapraszamy…
       Dnia 17 lutego 2017 roku Centrum Pomocy Socjalnej zorganizowało bal karnawałowy dla rodzin z terenu miasta, który był podsumowaniem konkursu plastycznego „To właśnie jest moja rodzina”. W balu uczestniczyły osoby, które wcześniej przygotowały piękne i oryginalne prace plastyczne, przedstawiające najbliższe im osoby i złożyły je na konkurs. Wszystkie dzieła…
Nowe przepisy wprowadzają możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie ze zmiany zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Uprawnienie dotyczy przede wszystkim osób posiadających status członka…
Centrum Pomocy Socjalnej zaprasza osoby, które doświadczyły straty bliskiej osoby na indywidualne bądź grupowe spotaknia z psychologiem. Wsparcie dla osób w procesie żałoby pomoże przeżyć emocje, które hamują lub uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.      
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.1860). Ustawą rząd zobowiązał się stworzenia programu, który będzie zawierał kompleksowe rozwiązania w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży…
    W dniu 5 grudnia 2016 r., Centrum Pomocy Socjalnej przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla pięćdziesięciorga dzieci z rodzin korzystających z pomocy tut. Centrum.    Przybyłe wraz z rodzicami dzieci miały możliwość uczestniczenia w przygotowanych dla nich ciekawych zabawach i konkursach. Z wielkim zapałem kibicowali…
Pracownicy socjalni Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim będą realizować spotkania informacyjno edukacyjne, których celem będzie zwiększenie świadomości, poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z problemem przemocy wśród kobiet  w mieście Sokołów Podlaski.   Spotkania odbywać się będą w dniach:      19.10.2016r godz. 14:00 (spotkanie z pracownikami socjalnymi i…
Do 15 września 2016 roku osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy materialnej dla uczniów mogą składać wniosek w sekretariacie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim. Stypendium jest formą dofinansowania do zakupu artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium ustanowionym ustawą o pomocy społecznej i wynoszącym 514 zł.…
Nasza współpraca z Hard Rock Cafe Warsaw ku naszej radości jest kontynuowana a nawet rozwija się. Do organizacji kolejnego wspólnego dnia przyłączyła się grupa Liberator Harley-Davidson Warszawa. Tym razem postanowiliśmy rozświetlić buźki sokołowskim dzieciakom i dać im możliwość przeżycia czegoś niecodziennego, czym były przejażdżki na motocyklach, wyjątkowych motocyklach. W dniu…