Dokumenty

Świadczenie wychowawcze okres zasiłkowy 2016/2017
pobierz wniosek.doc        pobierz wniosek.pdf

Świadczenie wychowawcze okres zasiłkowy 2017/2018

pobierz wniosek.doc        pobierz wniosek.pdf

                                    załącznik nr 1 - 500 +.pdf

                                    załącznik nr 2 - 500 +.pdf

                                    załącznik nr 3 - 500 +.pdf

Świadczenie z ustawy "Z życiem"
pobierz wniosek.doc

Pomoc materialna dla uczniów
pobierz wniosek.doc       pobierz wniosek.pdf

Zasiłek szkolny
pobierz wniosek.doc        pobierz wniosek.pdf

Fundusz alimentacyjny
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Świadczenie rodzinne
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Świadczenie rodzicielskie
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Świadczenie pielęgnacyjne
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Specjalny zasiłek opiekuńczy
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Zasiłek pielęgnacyjny
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Dodatek mieszkaniowy
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Dodatek energetyczny
pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

Ustalenie niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia)
                                              pobierz wniosek.pdf

Ustalenie stopnia niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)
                                              pobierz wniosek.pdf

 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

                                              pobierz wniosek.pdf

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
 pobierz wniosek.doc             pobierz wniosek.pdf

 

 

 

 

http://healthywomenlifestyle.net/cabergoline http://healthywomenlifestyle.net/letrozole