Szczęśliwa mama = szczęśliwe dziecko

     Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim zorganizowało Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla młodych mam. Jest to program mający na celu wsparcie matek zamieszkałych na terenie miasta, mających małe dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany jest od września 2017 r. do grudnia 2017 r. z udziałem dziewięciu mam. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, od dnia 13 października w sali Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.
Uczestniczki programu mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu szukania pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, wzmocnić poczucie odpowiedzialności za wychowanie dziecka, a także pozbyć się poczucia osamotnienia i bezradności w opiece nad swoim dzieckiem. Warsztaty obejmują współpracę z instytucjami i ośrodkami terapeutycznymi na terenie miasta.

Szczegółowymi celami warsztatów są:

  1. Wsparcie matek w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
  2. Wzrost świadomości siebie i metod wychowawczych.
  3. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
  4. Uświadomienie sobie własnych postaw wychowawczych.
  5. Budowanie silnej więzi między matkami a dziećmi.
  6. Umocnienie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych oraz budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.
  7. Pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie jako wartościowego człowieka.
  8. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptacja uczuć, a także radzenie sobie z problemami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.