Spotkania informacyjno - edukacyjne

Pracownicy socjalni Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim po raz kolejny będą realizować spotkania informacyjno - edukacyjne, których celem będzie zwiększenie świadomości, poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z problemem przemocy wśród kobiet  w mieście Sokołów Podlaski.

Spotkania odbywać się będą w sali CPS (niski parter) w Urzędzie Miasta w dniach:    

- 15.11.2017r godz. 14:00 (spotkanie z pracownikami socjalnymi i psychologiem)

- 20.11.2017r  godz. 14:00 (spotkanie z konsultantem prawnikiem)

- 22.11.2017r. godz. 14:00( spotkanie z psychologiem)

- 27.11.2017r  godz. 14:00 (spotkanie z konsultantem prawnikiem)

- 30.11.2017r  godz.14:00 ( funkcjonariuszem KPP w Sokołowie Podlaskim)

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych  w siedzibie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 26 lub telefonicznie pod numerami telefonów  537 490 111  lub 25 781 65 99

 

Koordynatorzy

Marzanna Iwańska ,Zofia Zuj