KOPERTA ŻYCIA

„KOPERTA ŻYCIA”

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I FACHOWA POMOC NA CZAS!

 

Koperta życia to akcja skierowana do mieszkańców MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI dotkniętych niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa, gdyż jest źródłem informacji dla ratowników medycznych i innych służb udzielających pomocy w miejscu zamieszkania.

Koperta życia to pakiet, który składa się z:

        plastikowej koperty zapinanej na zatrzask wraz z kartą informacyjną

        naklejki oznaczające udział w akcji

 

Karta informacyjna

Karta informacyjna zawiera dane osobowe jej właściciela, numer telefonu do bliskich osób, grupę krwi, występujące choroby, przyjmowane leki, uczulenia i inne ważne informacje medyczne.

Kartę informacyjną wypełnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub sam posiadacz zestawu, wówczas lekarz potwierdza informacje medyczne zawarte w karcie informacyjnej.

Karta informacyjna jest ważna do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. Uczestnik programu zobowiązany jest do aktualizacji danych zawartych w karcie informacyjnej.

Do koperty można włożyć dodatkowo kopie aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia, np.: aktualne wyniki badań, wypisy ze szpitala. Uzupełnioną kartę informacyjną wkłada się do plastikowej koperty i umieszcza się wewnątrz na drzwiach lodówki.

 

Oznakowanie

Osoba uczestnicząca w akcji Koperta życia otrzymuje dwie naklejki, z których:

- okrągłą umieszcza na drzwiach zewnętrznych swojego mieszkania,

- prostokątną umieszcza się na zewnętrznej stronie drzwi lodówki

 

Kopertę życia można odebrać osobiście w Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 26, pokój nr 4 w godzinach urzędowania Ośrodka (7.45-15.45).

 

Osoby samotne, osoby które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie chęć przystąpienia do programu dzwoniąc na numer 25 781 65 99 lub 537 450 111. W tym przypadku pakiet zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego.