Podstawa prawna: -         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z późn. zm.) W jakim przypadku może zostać złożony wniosek o zasiłek szkolny:        zgonu rodzica,         utraty mienia znacznej wartości,         wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,…
Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015.2156 z późn. zm.)          Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016.930 z późn. zm.)  Komu przysługuje stypendium szkolne: Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla…