Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Jeżeli doznajesz przemocy:

- Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

-Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę. - Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.

-Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” pracownika ośrodka pomocy społecznej, policji, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolnictwa lub służby zdrowia.

-Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie, którego wystawienie jest bezpłatne.

-Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul.M.C.Skołodowskiej 18a (Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia –Poradnia Leczenia Uzależnień w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, w każdej chwili możesz prosić o pomoc i wsparcie pracownika socjalnego Centrum Pomocy Socjalnej

-Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą meilową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czym jest „Niebieska Karta”

Niebieska karta jest formularzem zbierającym i systematyzującym informacje o doświadczających przemocy, jej sprawcach oraz stosowanych formach.

Druk wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji:

 • jednostek pomocy społecznej,
 • policji,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty
 • służby zdrowia.

Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” niezależnie od woli osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.

 

Procedura realizacji „Niebieskiej karty”

Wypełniony druk- część A, zostaje przekazany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, a następnie członkowie Zespołu podejmują decyzję o dalszych formach wsparcia osoby doznającej przemocy.

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół stanowią przedstawiciele lokalnych instytucji działających w sferze pomocy dziecku i rodzinie.

Do zadań zespołu należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji o instytucjach i osobach niosących pomoc w środowisku lokalnym
 • integrowanie i koordynowanie działań lokalnych instytucji

Adres do korespondencji, instytucja obsługująca:

Centrum Pomocy Socjalnej 08-300 Sokołów Podlaski ul.Wolności 26

 Lokalne placówki, w których udzielana jest pomoc ofiarom przemocy oraz informacja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Centrum Pomocy Socjalnej ul. Wolności 26 tel.25 781 65 99   informacji udzielają pracownicy socjalni
 • Sąd Rejonowy III Wydz. Rodzinny i Nieletnich ul. ks. Bosco 3 tel. 25 781 37 08   informacji udzielają kuratorzy sądowi
 • Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. M.C. Skłodowskiej 18a   tel. 25 787 22 57   informacji udzielają pracownicy ośrodka oraz członkowie Miejskiej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Akoholowych
 • SP ZOZ ul. ks. Bosco 5 tel. 25 781 73 53   informacji udzielają lekarze oraz pracownicy Poradni Terapii Uzależnień
 • Powiatowa Komenda Policji ul. Wolności 50 tel. 25 787 20 11   informacji udzielają dzielnicowi
 • Urząd Miasta wydział oświaty i spraw społecznych ul.Wolności 21 tel.25 781 75 46   informacji udzielają pracownicy oświaty