Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Odbiorcy usług: 1.osoby dorosłe chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychiczne); upośledzone umysłowo; wykazujące inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń…
Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę. Dzięki wsparciu w formie usług opiekuńczych, osoby te mają możliwość pozostania w środowisku domowym. Pomoc przyznawana jest osobom…