Wolontariat

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?
Znamy takie osoby, którym mógłbyś pomóc: samotne, starsze, niepełnosprawne, dzieci potrzebujące przyjaciela lub pomocy w nauce.
Oferujemy współpracę w zespole ludzi, którzy z potrzeby serca chcą robić coś dla innych.
   
Wolontariat w Centrum Pomocy Socjalnej
ul. Wolności 26
08-300 Sokołów Podlaski

Kontakt:
Koordynatorzy ds. wolontariatu
Anna Mastalerczuk  i  Jolanta Bogaj

tel. (25) 781 65 99

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45  do 15.45                    


Dlaczego warto być wolontariuszem?

  • Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem innym dać coś bardzo potrzebnego i ważnego,
  • Zdobywasz ciekawe doświadczenia zawodowe, którymi potem możesz wzbogacić swoje CV,
  • Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie takich cech jak: umiejętność przekazywania wiedzy, zorganizowanie, pomysłowość, kreatywność, zdolności przywódcze, altruizm itp.,
  • Twoje umiejętności takie jak np. znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych, programów komputerowych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą okazać się nieocenione.

Wolontariat

Ze względu na swoją rolę Ośrodek Pomocy Społecznej jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. Nasz Ośrodek bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. Angażując wolontariuszy może na nie szybciej i lepiej reagować. Dało to możliwość rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez CPS  wpłynie na zmianę wizerunku Ośrodka i przełamanie stereotyp, że pomoc społeczna zajmuje się głównie rozdawnictwem pieniędzy.

Jak możesz pomagać?

  • osobom starszym;
  • osobom niepełnosprawnym;
  • dzieciom i młodzieży włączając się w pomoc przy prowadzeniu "pogotowia lekcyjnego"
  • pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych na terenie miasta

Kto może zostać wolontariuszem?
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w w/w ustawie.
Wolontariuszem w CPS w Sokołowie Podlaskim  może więc zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce pomagać innym. Jest dużo ludzi, którzy potrzebują tej pomocy a takich ludzi  najlepiej znają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby potrzebujące pomocy to najczęściej: osoby samotne, starsze, niepełnosprawne i dzieci,  potrzebujące przyjaciela, pomocy w nauce lub w czynnościach dnia codziennego. Można dla nich zrobić wiele bezinteresownie i bezpłatnie i czerpać z tego satysfakcję. Wolontariat w Centrum Pomocy Socjalnej  oferuje współpracę w zespole ludzi, którzy z potrzeby serca chcą robić coś dla innych.

Co należy zrobić jeśli potrzebny jest wolontariusz?
Należy skontaktować się z bezpośrednio z koordynatorem ds. wolontariatu lub z pracownikiem socjalnym obsługującym dany rejon. W każdym jednak przypadku niezbędna będzie analiza sytuacji życiowej klienta przeprowadzona przez pracownika socjalnego, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Następnie pracownik socjalny kieruje zgłoszenie  do koordynatora ds. wolontariatu  i rozpoczynają się poszukiwania odpowiedniego wolontariusza.

http://healthywomenlifestyle.net/tamoxifen http://healthywomenlifestyle.net/anastrozole